मित्राच्या बायको बरोबर केली मजा

मी आणि निलेश एकाच कंपनीत कामाला होतॊ. माझे आणि त्याचे रिलेशन तसे चांगले होते. खूप वर्ष होऊन देखील त्याला मूल होत नव्हते. त्यामुळे तो सतत चिंतीत असायचा. त्यामुळे त्याचे कामावर लक्ष नसायचे. पण यावर तो माझ्याशी कधी बोलला नव्हता. त्यामुळे मी स्वतःहून कधी हा विषय काढायच्या भानगडीत पडलो नव्हतो.

एकदा दुपारी आम्ही जेवत बसलो होतो तेव्हा तो मला अचानक म्हणाला “अरे महेश माझं एक काम आहे तुझ्याकडे. तुला जर अडचण नसेल तर मी एक माझी खाजगी गोष्ट तुला सांगू का?”

“हो हो अगदी बिनधास्त सांग.त्यात काय एवढे.” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “अरे कसे सांगू तुला. तुला तर माहिती आहे माझ्या लग्नाला इतकी वर्ष झाली पण अजून मला मूल होत नाहीये. काही समजत नाही काय करू ते. मला तुझा सल्ल्ला हवा आहे यावर”

त्याच्याशी थोडी बातचीत केल्यावर मी त्याला विचारले “तू संभोग नीट करतो का?”

“हो करतो ना” असे म्हणून त्याने मला तो संभोग कसा करतो ते सांगितले. ते ऐकून मी त्याला म्हणालो “अरे मित्रा तू ज्या पद्धतीने मला सांगतो आहेस ते ऐकून माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली आहे कि तू ज्या तीव्रतेने संभोग करायला पाहिजे ते तू करत नाही.तुझ्यात आणि वहिनींच्यात अपेक्षित असे संभोग होतच नाहीत. त्याचमुळे तुम्हला अडचण येत आहे”

“मी नेमके काय करावे ते सांग ना मग मला” तो मला म्हणाला.

“हे बघ एक तर तुझा रोमान्स खूप चांगला पाहिजे. तुझा रोमांस चांगला असेल तर तुझा सोटा कडक होईल. तसेच तिची योनी पण पाहिजे तितकी फुगीर तर होईलच होईल पण ती पाहिजे तशी ओली होऊन ती स्त्रवू लागेल. त्यामुळे तुझा सोटा चांगला आत जाईल आणि तुझे वीर्य जे आहे ते आत पडेल. त्याच बरोबर तिच्या योनीचे दार पण चांगले उघडे होईल जेणेकरून तुझ्या सोट्याला आत बाहेर करताना अडचण येणार नाही”

माझे बोलणे ऐकून तो अवाकच झाला. तो मला म्हणाला “अरे मला तर हे माहीतच नव्हते. असे कधी मी विचार पण केला नाही आणि संभोग पण नाही. त्यामुळे कदाचित आमचा संभोग चांगला होत नसेल. त्याच मुळे माझी बायको माझ्याकडून समाधानी होत नसेल. कारण ती नेहमी तशी तक्रार करत असते माझ्याकडे”

आम्ही पुढे खूप वेळ यावर बोलत होतो. त्याला माझे बोलणे समजले आणि त्या दिवशी त्याने मी सांगितले तसा संभोग करायचा प्रयत्न केला. पण काही केल्या त्याला ते जमेना. त्यामुळे तो निराश झाला. दुसऱ्याच दिवशी तो मला येऊन भेटला आणि मला म्हणाला “अरे मी तू सांगितले तसे केले पण मला तू जसे म्हणालास तसे काही जमले नाही. मी यावर खूप बोललो माझ्या बायकोशी. तू जे मला सांगितले ते मी तिला सांगितले”

“मग काय म्हणाल्या वाहिनी?” मी असे म्हणताच तो म्हणाला ती मला म्हणाली “तुमचा मित्र यात खूपच हुशार दिसतो. त्याचे म्हणणे बरोबर आहे. जोवर माझ्या योनीचे भोक मोठे होत नाही तोवर काही होणार नाही आपले. त्यामुळे त्यांनाच अजून थोडी मदत करायला सांगा ना मग”

“म्हणजे मी अजून काय करावे असे वाटते तुम्हाला?” मी असे विचारताच तो म्हणाला “आम्हाला असे वाटते कि तू माझ्या बायकोच्या योनीचे दार थोडे मोठे करून द्यावेस”

त्याचे बोलणे ऐकून मी उडालोच. “हे कसे शक्य आहे?” मी म्हणालो.

“का शक्य नाही. नवरा बायको तयार आहेत तर तुला काय अडचण आहे? आणि तू माझा मित्रच आहेस ना. त्यातच हि गोष्ट कोणालाही समजायचा प्रश्नच नाही कारण आपल्या तिघांशिवाय हे कोणालाही माहित नाही.” तो मला म्हणाला.

मी म्हणालो “ते सगळं ठीक आहे. पण वहिनींना मी आवडलो तरी पाहिजे. कारण संभोग असा नाही होत. स्त्रियांना जर पुरुष नाही आवडला तर त्या नीट संभोग करत नाहीत.”

त्यावर तो म्हणाला “हो तू तिला आवडतोस. तिने मला सांगतिले आहे. तू बिनधास्त रहा”

त्याचे बोलणे ऐकून मी काय करावे हे मला समजत नव्हते. तरीही मी तयार झालो. त्याच रात्री मी त्याच्या घरी गेलो. त्याची बायको मीना कडक माल होती. अतिशय कडक फिगर होती तिची. अजून नीट संभोगुन झाली नसल्याने तिचे अवयव अजूनही ठेवणीत होते. मला लक्षात आले कि मला कडक माल ठोकायला मिळणार आहे.

आम्ही तिघांनीं एकत्र जेवण घेतले आणि मग आमचा डाव चालू झाला. मी मीना ला जवळ ओढले आणि तिच्या केसांना धरून तिची मान मागे ओढली. मान मागे जाताच तिच्या गळ्यावरून माझी जीभ मी फिरवू लागलो. माझ्या शेजारी उभा राहून निलेश सगळे बघत होता. मोना ने डोळे बंद करून घेतले होते आणि ती मी जे करत आहे त्याचा आनंद घेत होती.

मी एकेक गोष्ट करत होतो आणि निलेश सगळे नीट बघत होता. तिच्या मानेवरून जीभ फिरवत फिरवत मी तिच्या चेहऱ्याकडे गेलो आणि तिचं चुंबन घेतले. माझ्या पहिल्याच कृतीने ती कमालीची खुश झाली आणि तिने मला कडकडून मिठी मारली. तिने मला मिठी मारताच तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. मी तिच्या ओठांना माझ्या तोंडात घेतले.

तिचे ओठ चोकत चोकत चावत चावत मी माझा हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागलो. माझा हात प्रचंड ताकदीने तिची छाती दाबत होता. माझ्या त्या दाबन्याने ती विव्हळू लागली. तिला हे सगळे नवीन होते पण ते सगळे ती एन्जॉय करत होती . मला प्रतिसाद देत होती. ते बघून निलेश पण खुश होत होता. कारण त्याचे काम होणार होते ना.

तिला मी घेऊन तिच्या बेडरूम मध्ये गेलो. आम्ही असे वागत होतो कि त्या रूम मध्ये केवळ मी आणि तीच आहे. निलेश चा आम्हाला काहीच फरक पडेना झाला होता. तिला मी बेडवर झोपवले आणि तिचे कपडे उतरवले. कपडे काढताच ती पूर्ण नग्न झाली आणि मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिचा गोरापान नग्न देह बघून मी व्याकुळ झालो.

तिच्या छातीकडे मी गेलो आणि तिच्या निप्पल्स ला माझ्या तोंडात घेतले. तिचे गुलाबी निप्पल्स मी तोंडात घेऊन चोकू लागताच ती कमालीची गरम झाली आणि तिने छाती वर उचलली. याचा अर्थ असा होता कि तिला माझे तिची छाती चोकने आवडले होते. मी तुटून पडलो होतो तिच्यावर आणि तिच्या छातीचा आस्वाद घेत होतो.

खूप वेळ तिची छाती चोकून झाल्यावर मी तिच्या योनीकडे माझा मोर्चा वळवला. तिची गुलाबी निकर तिच्या योनीला घट्ट चिकटून बसली होती. मी हळूच तिची निकर खाली घेतली आणि तिच्या योनीला उघडे केले. तिची ती अतिशय नाजूक योनी बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिच्या मांडीवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो.

जीभ फिरवत फिरवत मी तिच्या जांघेत जेव्हा माझी जीभ नेऊन फिरवू लागलो तेव्हा तिने आवेगाने माझी मान पडकली आणि माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवले आणि मला तिची योनी चाटायला लावले. तिची ती कृती निलेश आ वासून बघत होता. रोमान्स म्हणजे काय आणि गरम होणे म्हणजे काय हे त्याला त्या वेळी नेमके समजत होते.

तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सरसर करत फिरवत होतो. जशी माझी जीभ फिरत होती तशी तिची योनी कमालीची फुगीर होत होती आणि त्यातून पातळ स्त्राव बाहेर येत होता. ते बघून मला समजत होते कि तिच्या भावना किती तीव्र होत होत्या ते.

खुप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर तिला मी बाजूला केले आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या तोंडात दिले. आजवर निलेश चा छोटा सोटा बघून सवय असलेलया तिला माझा भलामोठा सोटा बघून काय करू नि काय नको असे झाले होते. तिने गपकन माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि प्रचंड वेगाने ती त्याला चोकू लागली.

वेड्यासारखे ती त्याला चोकत होती. खूप वेळ चोकून झाल्यावर मी तिला बाजूला केले. तिच्या योनीवर मी हात ठेवून काही क्षण मी मसाज केला आणि मग तिला पाठीवर झोपवले. झोपताच तिने तिचे पाय फाकवले आणि मला तिच्यावर ओढून घेतले. लगेचच मी माझा सोटा तिच्या योनीत कचकन कोंबला आणि तिच्यावर प्रचंड वेगाने उडू लागलो.

काच काच काच काच करत मी माझी कंबर मागे पुढे करत होतो आणि तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडवत होतो. माझा प्रचंड मोठा सोटा तिच्या योनीत जाताच तिच्या योनीचे दार खूपच मोठे झाले. खूप वेळ मी तिच्यावर उडालो आणि मग शेवटी मी तसेच माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला. त्यातील वीर्याने तिची योनी भरून वाहू लागली आणि आम्ही शांत झालो .

तिला ठोकून झाल्यावर मी निलेश ला जवळ बोलावले आणि तिच्या योनीला बघायला सांगितले. तिची योनी खूप मोठी तर झाली होतीच पण पूर्णपणे गळून पण गेली होती ती. मीना कधी नव्हे ते पूर्णपणे शांत झाली होती. तिने माझ्याकडून त्या रात्री तीन चार वेळा ठोकून घेतले. आमचे हे रुटीन पुढे आयुष्यभर चालू राहिले. निलेश ला मुलगा तर झाला पण तो दिसायला माझ्या सारखा होता.