गणिताच्या मॅडम चे गणित

नमस्कार मित्रानो. माझे नाव नंदू आहे. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी बीकॉम च्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होतो. मी लहापणापासूनच उडाणटप्पू स्वभावाचा होतो. कॉलेज ला गेल्यावर तर मला जणू काही पंखच फुटले होते. मी बिनधास्त जगत होतो. मी शिक्षणात तसा कच्चाच होतो. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षेनंतर माझी घरात आरतीचं होत असे. मला कधीच चांगले मार्क्स मिळाले नाहीत. पण कधी नापास मात्र झालो नाही. हेच समाधान.

कॉलेज ला पण माझे अभ्यासात फार काही व्यवस्थित चालले होते असे नाही. एकूणच परिस्थिती ठीकठाक च होती. आम्हाला एकूण आठ विषय होते. बाकी सगळे विषय मला तसे बरे वाटायचे फक्त मला आवडत नव्हता तो गणिताचा विषय. काही केल्या माझ्या डोक्यात शिरत नसे. त्यामुळे कॉलेज ला मी तो तास चुकवायचा प्रयत्न करायचो. पण तसे व्हायचे नाही.

गणिताला आम्हाला प्रधान मॅडम होत्या. साधारण चाळीस वय असेल त्यांचे. एकंदरीत गणिताचा रुक्षपणा त्यांच्यात देखील आला होताच. बाकी दिसायला म्हणाल तर मॅडम एकदम कडक होत्या. गोऱ्या, ढुंगणापर्यंत वेणी घातलेलं केस, कपाळा वर बारीक टिकली, चष्मा. कडक नेहमी इस्त्रीची साडी व स्लिव्हलेस ब्लाउज घालायच्या. गोऱ्या असल्यांमुळे त्यांना सगळे ड्रेस चांगले दिसायचे. त्यांचे गुलाबी ओठ त्यांचे सौंदर्य अधिकच खुलवत असे. नाही म्हणायला आम्ही सगळी पोरं त्यांच्याकडे चोरट्या नजरेने बघायचो म्हणा.

त्या मला नेहमी म्हणायच्या “नंदू तू दिसायला चांगलं आहेस. पण तुझे वागणे चांगले नाही. बाकी विषयांचे माहित नाही पण गणितात तुझी प्रगती काही बारी नाही. तुला काही तरी करावं लागेल.” मी बर बर म्हणून वेळ मारून नेत असे.

परीक्षा जवळ आल्या होत्या. मी अभ्यासाला लागलो. परीक्षा झाली आणि रिजल्ट आले. मी गणितात नापास झालो होतो!!!! ते बघून माझे पाय लटलट कापायला लागले. कारण आयुष्यात मी पहिल्यांदा नापास झालो होतो. आता माझे काय होणार, घरी काय होईल या कल्पनेनेच मला दरदरून घाम फुटला होता.

मी भीत भीत मॅडम ना भेटायला गेलो. त्या मला खूप बोलल्या. मला नको वाटले. मी गयावया करू लागलो. “मॅडम प्लिज मला वाचवा. घरी सांगू नका. मी इथून पुढे नीट अभ्यास करेन. पण माझ्या घरी रिजल्ट पाठवू नका.

“हे बघ नंदू रिजल्ट तरी घरी पाठवावा लागेलच. त्यात मी काही करू शकत नाही. पण अजून त्याला एक आठवडा अवधी आहे. तोवर तू जर माझे काही काम केलेस तर कदाचीत मी तुझी पुन्हा परीक्षा घेऊ शकेन आणि तुला पास होण्यास एक संधी देऊ शकेन” त्या म्हणाल्या.

“थँक्स मॅडम” असे म्हणून मी काय करावं लागेल हे विचारले. त्यांनी मला दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या घरी बोलवले.

मी सकाळीच त्यांच्या घरी गेलो. जुन्या पद्धतीचे ते घर होते मॅडम चे. वस्तू इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त पडल्या होत्या. मी बसूनच होतो. त्या आल्या व म्हणाल्या “हे बघ नंदू हि खोली जरा साफ करून घे. वस्तू जागच्या जागी लाव”.

ते ऐकून मी अवाकच झालो. मी असले काम करू? या विचाराने मी थबकलो. पण गणिताचा रिजल्ट आठवला आणि मी कामाला लागलो. तासाभरात मी रूम साफ करून दिली. प्रधान मॅडम खुश झाल्या. आता उद्या ये म्हणाल्या.

मी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी गेलो. रोज त्या मला एकेक खोली साफ करायला लावत होत्या. सगळ्या वस्तू स्वच्छ धुवून पुसून घेत होत्या. मी घरगड्या सारखं राबत हतो. मला समजत नव्हते कि काय चालू आहे ते.

त्या दिवंशी मला त्यांनी दुपारी बोलावले. रोज असणारे त्यांचे सासरे आज घरी नव्हते.त्या एकट्याच होत्या. मला सोफा साफ करायला सांगतिले. मी दहा मिनिटात तो साफ केला. मला म्हणाल्या “सगळ्या वस्तू तू छान घुवून घेतल्यास साफ केल्यास. आता फक्त मी राहिलीये. मला पण स्वच्छ कर.”मला काही समजले नाही.

त्यांनी मला जवळ बोलावले आणि त्यांनी त्यांची साडी थोडी वर गुडघ्यापर्यंत केली. क्षणात त्यांचे गोरेपान पाय उघडे झाले. माझ्या छातीत धडधड वाढू लागली. “हे काय करताय मॅडम तुम्ही?” मी विचारले.

“अरे माझा पाय साफ कर ना. घाण झालाय बघ किती” त्या बिनधास्त म्हणाल्या.

मी मुकाट्याने कापड हातात घेतले आणि पाय साफ करू लागलो. त्या लगेच म्हणाल्या “मी काही वस्तू आहे का रे? तुझ्या जिभेने स्वच्छ कर”

मी कावराबावरा झालो. लगेच सावरून मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि त्यांच्या पिंडरी वरून जीभ फिरवू लागलो. त्यांच्या गोऱ्या पिंडऱ्या मी बघून माझी लाळ घोटू लागलो. पिंडऱ्या चाटत चाटत त्यांनी मला पुढे येण्यास सांगितले. मी अगदी गुडघ्यापर्यंत माझी जीभ घेऊन गेलो होतो. त्या हळू हळू कण्हत होत्या. एव्हाना माझा सोटा देखील कडक झाला होता.

त्यांनी त्यांची साडी अजून वर घेली आणि त्यांच्या मांड्यांचे दर्शन मला झाले. त्यांच्या मऊ मऊ मांड्यावरुन त्यांनी मला माझी जीभ फिरवायला सांगितली. मी ब्रेड खाल्ल्यासारखे त्यांची मांडी खाऊ लागलो. मी हळू हळू वर सरकत होतो. त्यांनी साडी अजून वर घेतली. त्यांची गुलाबी निकर मला दिसू लागली होती. गोऱ्या मांड्यांमध्ये ती गुलाबी निकर माकडाच्या पिला सारखी चिकटून बसली होती.

मी माझ्या दातांनी ती निकर धरून ओढून काढली. एका मिनिटात प्रधान मॅडम च्या योनीचे दर्शन मला झाले. त्यांनी माझी मान जोरात पकडली आणि माझी मुंडी त्यांच्या योनीवर धरली. माझी जीभ मी योनीवर घुसळू लागलो. खस खस करत मी त्यांची योनी चाखत होतो. खारट झालेली त्यांची योनी मला माश्या सारखी लागत होती. मॅडम नि साडी वर उचलून धरली होती.

बराच वेळ मी योनी चाटत होतो. मी त्यांची साडी आता काढायला लावली. मॅडम फक्त ब्लाउज वर होत्या खाली नागड्या. मी त्यांना मेज वर झोपवले आणि माझी जीभ त्यांच्या योनिवरून बेंबी पर्यंत नेली. “तू तर भलताच वांड आहेस कि रे” त्या मला म्हणाल्या.

मी बेंबीला माझ्या जिभेने चाटून काढले आणि माझा मोर्चा त्यांच्या स्तनांकडे गेला. माझा आवेग इतका होता कि मी माझ्य हाताने एका हिसड्यात त्यांचे ब्लाउज फाडून काढले. त्या सरशी त्यांचे गोरेपान उरोज टणकन बाहेर आले. मी अक्षरशः त्यांच्यावर तुटून पडलो. योनी खाताना जेवढा आवेग होता त्या पेक्षा अधिक आवेगाने मी त्यांचे उरोज खाऊ लागलो. गोलाकार उरोजांचे ते गुलाबी स्तनाग्रे मी शब्दशः चावून टाकत होतो.

माझी जीभ सगळीकडे फिरत होती. बेभान होऊन मी त्यांचे उरोज, त्यांची मान, त्यांचा चेहरा यावर जीभ फिरवत होतो. माझा सोटा कडक होऊन सारखा हालत होता. ते बघून मॅडम ने माझा सोटा त्यांच्या हातात घेतला आणि त्याला हलवू लागल्या. मी अधिकच चेकाळलो. मी त्यांना उठवले आणि माझा सोटा त्यांच्या तोंडात दिला. मॅडम अनुभवी होत्याच. त्यांनी अगदी आरामात माझा भलामोठा सोटा त्यांच्या तोंडात घेतला आणि त्याला मस्तपैकी चोकू लागल्या. मी कितीही आत सोटा घुसडला तरी मॅडम त्यांच्या तोंडात त्याला सामावून घेत होत्या.

मी वीसएक मिनिटे माझा सोटा मानस्तोकपणे चोकून घेतला. मी आता एकदम तयार होतो. मी मॅडम ना गुडघ्यावर बसवले. मागून दिसणाऱ्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि हिसडे देण्यास चालू केले. माझ्या ताकदीने बसण्याऱ्या हिसड्यानी मॅडम ओरडू लागल्या. हिसडयासरशी मागे पुढे गदागदा हलणारे त्यांचे उरोज मी मधेच माझ्या हातात पकडून जोरात दाबत होतो.

गोलाकार गोल गांड बघून  मी स्वतःला रोखू शकत नव्हतो.मधेच मी त्यांच्या गांडीला हाताने फटके मारत होतो. गणिताच्या मॅडम ला मी मारत आहे हि कल्पनाच किती छान होती.

थोड्यावेळाने मी मॅडम ला पाठीवर झोपवले आणि माझा सोट्याला थुंकी लावून त्यांच्या योनीत कोंबला. मघापेक्षा मला आता थोडे अधिक आरामदायी वाटत होते. मॅडम चा हात मी माझ्या हातात पकडला आणि माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो. माझ्या दणक्यानि मॅडम अधिकच कण्हू लागली. काच काच करत मी त्यांची योनी मारू लागलो होतो.

जवळपास पंधरा मिनिटे मी मॅडम ना ठोक ठोक ठोकले आणि माझे वीर्य पतन होणार हे लक्षात आले तेव्हा मॅडम नि मला बाजूला केले आणि माझा सोटा त्यांच्या तोंडात घेतला. सरसर करत त्या माझा सोटा चोकू लागल्या. क्षणात माझ्या सोट्याने उलटी केली आणि मॅडम चे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्ण माखून गेले. मी आणि मॅडम दोघे पण नागडे थोडावेळ पडलो. मी मॅडम ची आग शांत केली होती. मॅडम ने मला उठायला सांगितले व सगळे साफ करावयास सांगितले. हि गोष्ट केवळ आपल्यातच राहील असे आम्ही एकमेकास कबूल केले आणि मी बाहेर पडलो.

मॅडम नि माझी पुन्हा परीक्षा काही घेतली नाही. पण घरी जो रिजल्ट आला त्यात मी पास मात्र नक्की झालो होतो. पुढे मी मॅडम कडे वैयक्तीक शिकवणी लावली. बाकी काही सांगायची गरज नसेलच तुम्हाला.