स्वप्नात घेतली हिरोईन ची मजा

मी चोवीस वर्षांचा तरुण आहे. माझे नाव संतोष आहे. मला मुळातच पिक्चर चा फार नाद आहे. त्यामुळे मी नवीन सिनेमा आला कि बघतोच. अगदी कॉलेज ला असल्यापासून यात अजिबात खंड पडलेला नाही.

मला निकिता नावाची हिरोईन खूपच आवडायची. जबरदस्त फॅन होतो मी तिचा. कॉलेज ला असल्यापासूनच मी तिची चित्रे गोळा करायचो. मी पुढे जाऊन तर तिचा एक अलबमच बनविला होता. विविध सोशल मीडिया च्या माध्यमातून मी तिला फॉलो करत होतो.

मला तिला बघायची खूपच ईछा होती. पण काही केल्या तो योग येत नव्हता. तिचे घारे टपोरे डोळे, सफरचंदा सारखे गुलाबी गुलाबी नाजूक ओठ, एखाद्या अप्सरेला देखील लाजवेल असा कमनीय बांधा, व्यवस्थित मापात ठेवल्यासारखे दिसणारे तिचे उरोज, नुकत्याच झाडावरून काढलेल्या कलिंगड सारखे तिचे गोलाकार नितंब, तिची भेदक नजर आणि कोणत्याही पुरुषाला घायाळ करणारी तिची ती संवाद फेकी यामुळे मी तिच्या साठी पुरता पागल  झालो होतो. काहीही करून निकितला भेटायचेच या हट्टाने मी पेटलो.

एके दिवशी मला बातमी समजली कि आमच्याच गावात कोण्या एका सिनेमाच्या शूटिंग साठी निकिता येणार होती. त्या बातमीने माझा आनंद गगनात मावेना. मी बातमी काढली कि बाहेरच्या मोजक्याच लोकांना शूटिंग बघायला देणार आहेत. त्यामुळे मी मनात ठरवले कि हा सुवर्ण क्षण अजिबात सोडायचा नाही.

त्या दिवशी मी लवकरच उठलो आणि तयार होऊन शूटिंग च्या ठिकाणी पोहोचलो. एक जुना स्टुडिओ होता तो. माझ्या आधी खूप लोक तिकडे होते. मला वाटले कि मला आत जायला मिळते कि नाही. पण सुदैवाने मला आत जायला मिळाले. माझा आनंद गगनात मावेना. माझी छाती धडधड करू लागली. मला तर काहीच सुचेनासे झाले होते. आम्ही जवळपास एक तास तिकडे बसलो होतो. बाकीचे शॉट्स चालू होते. निकिता अजून काही मला दिसली नव्हती. त्यामुळे माझी नजर भिरभिरत होती. अखेर तो क्षण आला आणि निकिताचे सेट वर आगमन झाले.

सगळीकडे एकच जल्लोष चालू झाला. सर्वात पुढे बसलेला मी निकितला बघून अक्षरशः घायाळ झालो. जगात इतकी सुंदर स्त्री कशी काय असू शकते या विचाराने मी व्याकुळ झालो होतो. चित्रामधे जशी दिसायची त्या पेक्षा खूपच सुंदर निकिता प्रत्यक्षात दिसत होती. माझ्या डोळ्याचे पारणे फिटले होते. त्या दिवशी पूर्णवेळ मी शूटिंग बघितले आणि निकितला मनसोक्त बघून घेतले होते.

रात्री केव्हा तरी मी घरी परतलो. जेवून मी अंथरुणावर पडलो. काही केल्या माझ्या मनातून निकिताचा विचार जात नव्हता. तिच्या सौंदर्याने माझ्या मनावर मोहिनीच घातली होती. मला त्याच तिच्या विचारात माझा केव्हा डोळा लागला ते मलाच समजले नाही.

अचानक मला एक फोन आला आणि मी उचलला. पलीकडून आवाज आला “संतोष बोलत आहात का?” मधाळ आवाजातील एका स्त्री चा तो आवाज होता. मला कोणी फोन केला असेल या विचाराने मी सावध झालो.

“हो मी संतोष च बोलत आहे. आपण कोण?” मी विचारले.

“मी निकिता बोलत आहे. तुमची आवडती हिरोईन” पलीकडून आवाज आला.

माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. “अहो तुम्ही चेष्टा करताय का माझी? आणि माझा नंबर तुमच्याकडे आलाच कसा सांगा?” मी बोललो.

“अरे संतोष असे काय करतोस. तूच तर नाही का गेल्या आठवड्यात त्या मॉल मधे एका स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्यात तू जिंकला आहेस आणि तुला मला भेटण्याचा मौका मिळाला आहे” ती म्हणाली.

मला लगेच आठवले मी बोलत बोलत तिने मला नेमकी भेटण्याची तारीख वेळ व ठिकाण सांगितले. आमच्या गावातीलच एका फाईव्ह स्टार हॉटेल ला ती उतरली होती. तिने मला तिकडेच बोलावले होते.

ठरलेल्या दिवशी मी गेलो. तिने मला रूम मध्ये बोलावून घेतले. मी पोहोचलो. निकिता साक्षात माझ्या समोर होती. मला काही सुचत नव्हते. मरून रंगाची पारदर्शक साडी तिने परिधान गेली होती. तिला बघून मी घायाळ झालो. ती हसतच माझ्याकडे आली आणि मला म्हणली “ये संतोष बस”.

तिच्या तोंडून माझे नाव ऐकून मी खुश झालो. आमच्या गप्पा चालू झाल्या. त्यातून मला समजले कि ती देखील एका सामान्य कुटुंबांतून आली होती. तिला सिनेमाचे झगमगाटी आयुष्य फार काही रुचत नव्हते. माझ्या प्रामाणिक बोलण्याने ती बेहद खुश झाली होती. “खूप वर्षांनी मला प्रामाणिक व्यक्ती भेटल्यासारखे वाटत आहे संतोष” ती म्हणाली.

“माझ्या आयुष्यात मला समजून घेणारा कोणी नाही भेटले आजवर. मी नटी जरी असली तरी माझ्या हि गरजा आहेतच ना.” असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली. “तुझ्याशी बोलताना का कोणास ठाऊक पण माझे मन हलके झाल्या सारखे वाटत आहे” असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला. मी उडालोच.

निकिता सिनेमातील सुपरस्टार ने माझा हात तिच्या हातात घेतला होता. मला शॉक लागला होता. मी पण माझा दुसरा हात तिच्या हातात ठेवला. तसेच बसून आम्ही गप्पा मारू लागलो. मी तिचा हात हलकेच दाबायला सुरवात केली. हळू हळू करत मी तिच्या तळ हातावरून माझा हात फिरवू लागलो. ती काही बोलली नाही. माझे धाडस थोडे वाढले. मी आता तिच्या दांडावरून माझा हात फिरवू लागलो होतो. सिनेमातील भावनांसारखे ती व्यक्त होत होती. तिने मला रोखले नाही.

मी तसाच माझा हात तिच्या सरळ छाती कडे नेला आणि ते दाबणार तेवढ्यात तिने माझा हात पकडला व मला तिच्या जवळ ओढून घेतले. तिने झटकन तिचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवले. मी निकटचे चुंबन घेत होतो. माझ्या स्वप्नातील राजकुमारी माझ्या मिठीत आली होती. मी तिच्यावर भुकेलेल्या कोळ्यासारखा तुटून पडलो.

वखवखल्यासारखे आम्ही दोघे एकमेकांना चुंबनाच्या वर्षावात धुवून काढू लागलो. यावेळी तिने माझा हात रोखला नाही. मी तिच्या ब्लाऊज मध्ये हात घातला आणि तिचे उरोज दाबू लागलो. सरसर करत मी तिची साडी फेडली, ब्लाउज पण उतरवले आणि तिला क्षणात नग्न केले.

नखनिशांत गोरीपान असलेली माझी राजकन्या माझ्यासमोर नग्न उभी होती. एखाद्या आईस्क्रीम सारखे मी माझी जीभ तिच्या अंगावरून फिरवू लागलो अगदी अलगद. केवळ सिनेमात बघत असलेली कमनीय शरीरयष्टी आज मी समोर बघत होतो नव्हे तर अनुभवत होतो. मी बेभान झालो होतो. माझ्या जिभेने तिचे काम चालू केले होतेच पण माझा सोटा देखील गप बसायला तयार नव्हता.

माझा आवेग बघून तिने माझे कपडे उतरवले आणि मला देखील नग्न केले. मी तिच्या मांडीत माझी जीभ घेऊन जाणार तितक्यात तिने मला रोखले आणि मला जमिनीवर सरळ झोपवले. ती माझ्या तोंडाकडे आली माझ्या तोंडावर तिने तिची योनी ठेवली व ती मागे पुढे करून तिला रगडु लागली. मी लागलीच माझे तोंड उघडले आणि तिच्या योनीत माझी जीभ सरकवली.

माझ्या हातापेक्षा गोरीपान असलेली तिची योनी माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने लागलीच ओली झाली. वरून निकिताने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याचे कातडे मागेपुढे करत त्याला हलवू लागली. थोड्याच वेळात तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि व्योक व्योक करत ती माझा सोटा चोकू लागली. मी तिच्या योनीचे पदर मोजत मोजत माझ्या जिभेने चाटत होतो. तिची खारट योनी खाताना मला स्वर्ग सुख मिळाल्याचा आनंद झाला होता. मी आता आवाक्याच्या बाहेर गेलो होतो.

मी तिला आता उठवले आणि तिला खाली घेतले. तिचे पाय फाकवताच तिची योनी सताड उघडी पडली. तिच्या गुलाबी योनीत मी माझा सोटा काचकन कोंबला तशी ती थोडी ओरडली. मी मात्र आता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. मी माझ्या कंबरेने तिला दणके देण्यास सुरवात केली. माझे गावरान हिसडे बघून ती वेडीपिशी झाली.

“आह आह. किती मजा येते आहे मला. अजून कर अजून जोरात कर” असे म्हणत ती मला तिच्यावर ओढून घेत होती. माझ्या सोट्याने तिच्या योनीचे दुसरे टोक केव्हाच गाठले होते. मी मधेच तिचे एकेक पाय हाताने वर घेऊन माझ्या सोट्याला अधिक जागा उपलब्ध करून देत होतो. माझ्या सोट्याने आज कमालच केली होती. तो थांबायचे नावच घेत नव्हता.

एकसारखे अर्धा तास मागे पुढे करून झाल्यावर माझा शेवटचा क्षण आला. मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात कोंबला. ती पुन्हा एकदा माझा सोटा चोकू लागली न लागली तोच माझ्या सोट्यातून वीर्य बाहेर पडले. निकिताचा चेहरा आणि तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले. तिने माझे वीर्य तिला जसे पाहिजे तसे पिऊन घेतले.

आम्ही थोडा वेळ शांत पडलो. आम्ही एकत्रच अंघोळ केली. मला जेवायला घालून तिने मला निरोप दिला. त्याआधी आम्ही एकमेकांचा नंबर घेतला व तिथून पुढे नेहमी भेटायचे ठरवले. जाता जाता मी पुन्हा एकदा तिला किस करण्यासाठी पुढे सरसावलो तोच माझा तोल गेला आणि मी जमिनीवर पडलो. मी खाडकन जागा झालो. बघतो तर काय मी माझ्या बेड वरून जमिनीवर पडलो होतो.

म्हणजे मी निकिताशी जे काही केले होते ते सगळे स्वप्न होते. माझी चड्डी पूर्ण ओली झाली होती. माझे वीर्य माझ्या मांडीवर अजून ओघळलेले दिसत होते. मी स्वतःवरच हसलो आणि पुन्हा झोपी गेलो.