कॅमेऱ्यावाली कामवाली

माझे लग्न होऊन पाच वर्ष झाली होती. माझे लव्ह मॅरेज होते. मनीषा, माझी बायको दिसायला देखणी होती. ती एका मोठया घरात वाढलेली मुलगी होती. तिचे राहणीमान अतिशय उंच होते. तिचे वडील मोठे व्यवसायिक होते. माझी घरची परिस्थिती खूपच बेताची होती. तरीही माझ्यावर भाळून मनिषाने माझ्याशी पळून जाऊन लग्न केले होते.

सुरवातीस तिच्या घरच्यांनी आम्हाला स्वीकारले नव्हते. पण नंतर त्यांनी आम्हाला स्वीकारले. तिच्या वडिलांनी आम्हाला एक मोठा बांगला भेट म्हणून दिला. आम्हाला पाहिजे नको ते सगळे ते बघायचे. त्यामुळे मी एक प्रकारे त्यांचा घर जावई च झालो होतो.

सुरवातीचा गोडपणा आता थोडा कमी झाला होता. माझ्यात आणि मनीषा मध्ये आता वारंवार खटके उडू लागले होते. ती मला तिच्या मर्जी प्रमाणे हवी तशी वागवू पाहत होती. तिला तिच्या उंच राहणीमानाची मस्ती होती. मी मात्र तिला दाद लागू देत नव्हतो. त्यामुळे आमच्यात सारखे खटके उडू लागले होते. नको झाले होते काही. तिला घर कामाची आवड नव्हती त्यामुळे तिने एक बाई कामाला ठेवली होती.

प्रिया आमची कामवाली दिसायला गरगरीत होती. तिला बघताच ती कामवाली आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण काम होते. कारण प्रिया गोरी तर होतीच पण तिची उंची तिचे राहणे बघितले तर कधी कधी मला मनीषा पेक्षा तीच जास्त आवडायची.

प्रिया पडेल ते सगळे काम करायची. आमच्या घरातील तिला सगळ्या गोष्टी माहित होत्या. आमच्यात होणारी भांडणे बघून ती पण कधी कधी नाराज होत असे. ती मला नेहमी म्हणायची “साहेब मला कधी कधी तुमची किव येते”

एके दिवशी मी घरी नव्हतो तेव्हा प्रिया रडत होती ते बघून मनीषाने तिला विचारले “काय ग प्रिया काय झाले का रडत आहेस?”

“बाई साहेब माझ्या लहान बहिणीचे लग्न ठरले आहे आणि तिकडच्या लोकांनी १ लाख रुपये हुंडा मागितलं आहे. जर नाही दिला तर लग्न मोडणार म्हणत आहेत. माझ्याकडे तर इतके पैसे नाहीत. माझे घरचे माझ्यावर अवलंबून आहेत मी काय करू?”

“अग तुझा बॉयफ्रेंड आहे का कोणी?” मनिषाने विचारले.

“हो आहे ना” तिच्या या उत्तररावर मनीषा म्हणाली “हे बघ हि पुरुष जात नालायक असते. तू तुझी प्रॉपर्टी दाखव त्याला मोबाईल कॅमेऱ्यावर आणि त्याला सांग तुला थोडी पैश्याची मदत कर म्हणून”

“माझी प्रॉपर्टी म्हणजे काय मला समजले नाही” ती म्हणाली.

“अग तुझी प्रॉपर्टी म्हणजे तुझे शरीर. थोडे गरम कर त्याला म्हणजे बघ काय होते होते ते” मनीषा म्हणाली आणि निघून गेली.

दुसऱ्याच दिवशी घरी कोणी नाही हे बघून प्रियाने तिच्या बॉयफ्रेंड ला फोन केला आणि म्हणाली “महेश माझ्याकडे तुझ्यासाठी काही तरी स्पेशल आहे. तू जरा ऑनलाईन कॅमेरा चालू कर”

त्याने कॅमेरा चालू केला आणि बघू लागला. इकडे प्रिया ने तिचे एकेक कपडे काढायला सुरवात केली आणि थोड्याच वेळात ती ब्रा व निकर वर आली. तिला त्या अवतारात बघून तिचा बॉयफ्रेंड तिकडे उड्या मारू लागला. जवळपास अर्धा तास तिने त्याला गरम केले. पण लगेच पैसे मागायला नको म्हणून ती काही बोलली नाही.

दोन तीन दिवस झाले असतील मनीषा काही कामासाठी बाहेर गावी गेली होती आणि मी ऑफीस ला. माझे काम लवकर संपले त्यामुळे मी दुपारीच घरी आलो. सगळ्यांच्याकडे घराची किल्ली असायचीच. त्यामुळे मी दार उघडले आणि आत आलो. आतल्या खोलीत मी जाता जाता डोकावले तर मी तर थबकलोच.

समोर मोबाईल मधील कॅमेरा चालू होता आणि प्रिया तिचे एकेक कपडे काढत होती. मला हे काहीच माहित नसल्याने मी आडोसा घेऊन काय चालू आहे ते आरामात बघत उभा राहिलो.

प्रिया ने तिचे सलवार कमीज काढले आणि तिने ब्रा व निकर वर आली. समोरून कोणा पुरुषाचा आवाज येत होता. त्यावरून मी समजलो कि हा तीचा बॉयफ्रेंड असेल कदाचित. गुलाबी ब्रा आणि गुलाबी निकर घातलेली प्रिया वर जितकी गोरी होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने गोरी आत होती. ते म्हणतात ना “शोरूम मे  इतना तो गोडाऊन मे कितना”.

तिने तिचे केस सोडले आणि एखाद्या पॉर्न पिक्चर मधील नटी सारखे ती तिच्या केसातून हात फिरवू लागली. स्वतःच तिचे स्तन हातात घेऊन ती दाबू लागली. तिचे हावभाव असे होते कि तिला आता कोणत्याही परीस्थितीत संभोगाची गरज आहे. मो थोडे पुढे होऊन बघितले तर तिचा बॉयफ्रेंड तिकडे नग्न होऊन बसला होता. हीचा हा आवतार बघून तो त्याचा सोटा तिडके हलवत बसला होता.

थोडा वेळ त्यांचा हा प्रकार चालू होता. तिने तिची ब्रा आणि निकर काही काढली नाही. त्यांचा शो बंद झाला. तिने कपडे घातले. ती मागे वळाली आणि समोर मला बघून तिची भंबेरी उडाली.

“साहेब तुम्ही कधी आला आणि तेही इतक्या लवकर?” ती म्हणाली.

“जेव्हा तुझा शो चालू झाला तेव्हाच आलो मी” मी म्हणालो. त्यावर तिने तिच्या बहिणीच्या लग्नाची कथा सांगितली.

“हे बघ प्रिया मी तुझे दुःख समजू शकतो.आपण दोघे एकमेकांची मदत करू शकतो.” मी म्हणालो. न समजून तिने विचलोरे “कसे”

“हे बघ तुझ्या पैश्याची गरज मी पूर्ण करू शकतो. तुला तर माहित आहे कि माझ्यात आणि मनीषा मध्ये किती बेकार संबंध आहेत ते. त्यामुळे माझ्या नैसर्गिक गरजा ती पूर्ण करत नाही. ते तू केलेस तर मी तुझ्या बहिणीच्या लग्नाचा खर्च तर करीनच पण तुला पण इथून पुढे पाहिजे नको ते बघेन. पण तुझ्या मनात नसेल तर राहूदे”मी म्हणालो.

हो नाही करत शेवटी प्रिया तयार झाली. तिला मी माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो. मी तिची ब्रा आणि निकर तर बघितली होतीच आता मला त्याचा आत काय खजाना आहे ते बघायचा होता.

मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझे हात तिच्या छातीवर जाऊन त्यांनी त्यांचे काम चालू केले होते. माझ्या चुंबनानी आणि तिच्या छातीला बसणाऱ्या माझ्या हाताच्या दाबाने ती आता खरेच गरम झाली होती.

माझी लाळ तिच्या तोंडात जात होती आणि तिची लाळ माझ्या तोंडात. आम्ही दोघे गरम झालो होतो. मी तिचे कपडे लगेच च उतरवले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. जे तिच्या बॉयफ्रेंड ला बघायला मिळाले नाही आणि उपभोगायला मिळाले नाही ते मला मिळाले होते.

मी खस खस करत तिचे स्तन दाबत होतो. तिने त्याच वेळी माझे पण कपडे उतरवले आणि मला पण तिने नग्न केले. तिने मला बेड वर झोपवले आणि ती सरळ माझ्या मांड्यांकडे गेली. तिने माझ्या मांड्यामधे तिची जिभ फिरवायला सुरवात केली. गोल गोल गोट्या चोकत चोकत तिने माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि तिने चोकोबार चालू केला.

तिच्या त्या चोकोबारच्या अफलातून पद्धतीने माझा जीव कासावीस झाला.तब्ब्ल अर्धा तास ती माझा सोटा चोकत होती. मी तिला आता उठवले आणि तिला खाली घेतले. तिचे पाय फाकवताच दिसलेल्या गुलाबी योनीवर मी तुटून पडलो. माझ्या जिभेने मी तिची जांघ आणि योनी चाटू लागलो, रगडु लागलो. तिच्या योनीचे पदर माझ्या जिभेने बाजुला करताना मला स्वर्गसुख मिळत होते.

चाटून चाटून मी तिची योनी ओली केली आणि मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत घातला. अजिबात त्रास न होता माझा सोटा तिच्या योनीच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन धडकला. मी तीचा एक पाय वर केला आणि पूर्ण ताकदीने तिच्या योनीला दणके देऊ लागलो. दणक्यांचा वेग इतका जोरात होता कि तिचे उरोज एकेमकांवर व वरखाली एकसारखे आदळत होते.

मी हिसड्यावर हिसडे देतच होतो. मी तिंचा पाय खाली घेतला आणि तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले. पुढे तिच्या अंगावर पडून मी तिचे स्तन हाताने दाबू लागलो. तिची पुढे आलेली टपोरी स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चावून काढू लागलो. जोरात चावल्याने तिच्या स्तनाग्रांचे कातडे निघाले होते. पण तिला नि मला दोघांना त्याची फिकीर नव्हती.

मी पुन्हा एकदा माझी कंबर मागे पुढे करायला सुरवात केली आणि काच काच काच काच करत तिची योनी मारू लागलो. अखेरीस माझा सर्वोच क्षण आला. मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि प्रिया च्या तोंडात दिला. ब्योक ब्योक करत तिने माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. अवघ्या दोनच मिनिटात सर सर करत माझ्या सोट्यातून वीर्य बाहेर आले आणि प्रियाचा चेहरा वीर्याने माखला.

पुढे महिनाभर मी सलग तिला रोज ठोकून काढले आणि मग तिला पैसे दिले. तेव्हापासून तिला मी नियमित पाहिजे तेव्हा रेमटायला सुरवात केली होती. तिचा सगळा खर्च मी बघू लागलो. तिला तीच खर्च पण निघत होता आणि तिची पण शारीरिक भूक मिटत होती त्यामुळे ती तर मी घरीयेण्याची वाटच बघत होती.