हॉटेलमध्ये मारला मॉल मधील हॉट माल

कॉलेज असो वा नोकरी निमित्त कोणतेही असो एकट्याने बाहेर राहणे म्हणजे तसे जिकरेचेच काम असते. त्यात जरा नोकरी असेल तर जास्तच. याचे कारण म्हणजे किमान कोलेज असेल तर तुम्हाला मित्र मैत्रिणी तरी असतात. पण जॉब ला मात्र तो प्रकार अजिबात नसतो. त्यामुळे तुम्हाला ऑफिस मधील जे सहकारी असतील तितकेच असतात आणि त्यांच्यावरच तुम्हला गुजराण करावी लागते.

मी आता चाळीश वर्षाचा आहे. माझे नाव राजू आहे. मी दिसायला चांगला तर आहेच आहे पण दिसण्यापेक्षा आजकाल लोक शरीराला महत्व देतात त्यात पण अगदी योग्य प्रकारे फिट बसतो. मी सहा फूट उंच आहे. मला व्यायामाची रेग्युलर आवड असल्याने मी  नियमितपणे जिम ला जातो आणि त्याचमुळे माझी बॉडी तशी चांगली आहे. पिळदार जरी नसली तरी माझ्याकडे बघितले कि समोरच्याच्या लगेचच लक्षात येते कि मी जिम ला जातो ते.

मी तेव्हा माझे कॉलेज संपवून नोकरी साठी म्हणून मोठ्या शहरात कामाला लागलो होतो. मी मुळात गावी राहिलो असल्याने मला ते सगळे वातावरण आणि एकूणच सगळे असे नवीन होते. मोठ्या शहरातील बात च काही और असते. कंपनी पण खूप मोठी आणि चांगली होती. दिवसभर कामात वेळ कसा निघून जात असे ते माझे मला समजत नसे. पण रूम वर संध्याकाळी परत आलो कि मग झाले. काही केल्या तो वेळ जात नसे. टीव्ही बघ, मोबाईल वर काहीबाही बघत बस असे एक ना अनेक प्रकार करून पण मला खूपच कंटाळा येत असे.

त्या दिवशी पण तसेच झाले. नेमके दोन तीन दिवस ऑफिस ला सुट्टी होती. मी संध्याकाळी ऑफिस मधून परत आलो. फ्रेश झालो आणि आता नेहमीचा प्रश्न माझ्यासमोर होताच कि आता करायचे काय. खूप वेळ मी त्यावर विचार केला आणि माझ्या लक्षात आले कि माझ्या घरा पासून थोडे लांब एक मोठाच्या मोठा मॉल आहे. मी लगेच ठरवले कि तो मॉल बघून यायचे. कारण मी अजून तिथे गेलो नव्हतो.

मी आवरले आणि लगेच तिकडे गेलो. तो मॉल खरेच खूप मोठा होता. कुठे बघू आणि कुठे नको असे मला होऊन गेलो होते. एक तर माझा मॉल बघायचा तो पहिलाच अनुभव होता आणि त्यातच तो इतका मोठा असल्याने मी थोडा भांबावून गेलो होतो. सगळेच कसे उंची आणि छान छान. त्यामुळे मी मनोमन खूपसं झालो होतो. एका कोपऱ्यात उभा राहून मी इकडे तिकडे सगळे बघत होतो.

तिथे येणारे लोक पण तसेच होते. सगळेच कसे फॅन्सी टाईप. मुली असतील कि बायका सगळ्याच कशा टकाटक नटून आलेल्या. जीन्स सो कि कुर्ता, स्कर्ट असो कि पारंपरिक ड्रेस सगळेच कसे सेक्सी फिटिंग वाले आणि त्यामुळे मला तर येणारी प्रत्येक मुलगी आणि स्त्री हि उपभोगावीशीच वाटत होती. कोण नव्हते तिथे कि जी अशी साधी सुधी होती दिसायला. त्यामुळे मी मनोमन खुश झालो.

तिथे शेजारी असलेल्या एक पिझा चा दुकानात मी शिरलो. एक कोपऱ्यातील टेबल वर मी जाऊन बसलो आणि माझी ऑर्डर दिली. माझा पिझा मी खात असताना माझी नजर सहज माझ्या समोर बसलेल्या एका टेबल कडे गेली. माझ्या कडेच तोंड करून एक तिथे स्त्री बसली होती. माझे लक्ष जात असतानाच ती काही तरी घेऊन तिथे तिच्या टेबल वर येऊन बसत होती. तितक्यात मी तिला पूर्ण बघून घेतले होते.

तीच उंची साधारण साडे पाच फूट वगैरे असे. दिसायला कमालीची सेक्सी होती ती. केस मोकळे सोडलेले होते.कानातील डूल लोम्बत होते. स्लिव्हलेस ब्लाउज मुळे तिचे गोरेपान दंड कमालीचे उठून दिसत होते. पारदर्शी साडी असल्याने तिची छाती थोडी फार मला दिसत होती. तिची फिगर हि नक्कीच ३६-२४-३६ अशी असणार हे तिच्याकडे बघून लगेच लक्षात येत होते.

ती बसतानाच तिच्या खोलगट बेंबीचे दर्शन मी घेतले होतेच. त्यातच ती जेव्हा खाली बसली तेव्हा तिच्या पायावर पाय ठेवून एका बाजूला तोंड करून बसली असल्याने दुसऱ्या बाजूने तिच्या साडीच्या आत माझी नजर अगदी आरामात जात होती. तिच्या छातीचे आकार त्यामुळे मला तर स्पष्टपणे दिसत होते. ते बघून मी पुरा वेडा झालो होतो.

मी इकडे तिकडे बघून मग माझा पिझा खात असताना माझ्या लक्षात आले कि ती माझ्याकडेच बघत आहे. मला सुरवातीस वाटले कि चुकून नजरा नजर झाली असेल. पण नंतर मात्र मला खात्री पटली कि ती माझ्याकडेच बघत आहे. मी पण मग तिच्याकडे रोखून बघू लागलो तशी ती माझ्याकडे बघून स्मित हास्य देऊ लागली. माझ्या मनात चलबिचल निर्माण झाली. ती माझ्याकडे बघत हसतच उठली आणि तिथून चालती झाली.

मी लगेच लाळ घोटू लागलो. मी पण माझे झटकन आवरले आणि तिच्या मागोमाग गेलो. ती समोर असलेल्या एका कपड्याच्या दुकानात गेली. मी मागे होतोच. एका रॅक मध्ये कपडे बघत असताना मी तिच्या शेजारी जाऊन उभा राहिलो तोच तीने माझ्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला आणि ती मला म्हणाली “पाच हजार रुपये”

मला काही समजले नाही. म्हणून मी तिला म्हणालो “कसले ड्रेस चे का या?”

त्यावर ती हसली आणि मला म्हणाली “त्या ड्रेस चे नाही. माझा ड्रेस उतरवण्याचे. जायचे का बोल?”

आता माझ्या लक्षात आले तिला काय म्हणायचे आहे ते. ती पैसे घेऊन झोपते ते मला समजायला थोडा उशीर झाला पण मी इतका गरम झालो होतो तिला बघून मी स्वःताला आवृ शकलो नाही. ठीक आहे म्हणून मी तिला घेऊन तिथून बाहेर पडलो. शेजारी असेलेले एक हॉटेल मी लगेच ऑनलाईन बुक देखील केले आणि तिला घेऊन मी तिथे गेलो.

आत गेलो आणि तिने मला बेड वर पाडले. ती माझ्यावर येऊन पडली. तिचा तो मदमस्त देह माझ्या अंगावर येऊन पडताच तिची छाती माझ्या छातीला येऊन आदळली. तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला देखील. तिने लावलेला एक विशिष्ट पद्धितीचा परफ्युम माझ्या भावना अधिकच जागृत करत होता. तिच्या स्पर्शाने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

तिने माझा शर्ट व पंत काढली आणि तिची साडी काढायला मला फार वेळ लागला नाही. तीचा तो मदमस्त देह माझ्यावर तिने झोकून दिला. तिची छाती माझ्या तोंडाजवळ घेत तिने माझे तोंड त्यात घुसळण्यास चालू केले. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती. तिचे निप्पल्स अगदीच नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीच्या छाती सारखे होते. तिची छाती मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागलो.

तिची छाती दाबून दाबून मी मोठी करत असतानाच तिने तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात दिले. तिचे निप्पल्स मी वेड्या सारखे चोकू लागलो असतानाच तिने तिची गांड गोल गोल करत फिरवण्यास सुरवात केली. तिची गांड माझ्या सोट्यावर असल्याने जशी तिंची गांड रगडली जात होती तसे माझा सोटा अजून जास्त मोठा होता होता. तिची गाडन पण कमालीची गोलाकार होती.

तिची छाती तिने मला मनसोक्तपणे चोकू दिली. ती मग हळू हळू करत खाली सरकली. तिची जीभ तिने बाहेर काढली आणि तिने माझ्या स्तनाना चोकण्यास सुरवात केली. आजवर फक्त मुलीचे स्तन चोकून मला माहित होते. पण जेव्हा एखादी स्त्री आपले स्तन चोकते तेव्हा आपल्याला कसे वाटते ते त्या दिवशी मला पहिल्यांदा समजले. तिच्या त्या कृत्याने मी कमालीचा बेभान झालो.

माझे स्तन चोकत चोकत खाली सरकली. तिची जीभ ती सलग एकसारखी माझ्या शरीरावरुन फिरवत होती. खाली सरकत सरकत ती माझ्या सोट्या जवळ आली. तिने माझे दोन्ही पाय गुडघ्यात वाकवले आणि बाजूला केले. ती सरळ गेली ते माझ्या गांडीकडे तिने तिच्या जिभेचा शेंडा माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि ती त्याला चोकू लागली. मला वेडे होण्याची वेळ आली होती.

ती माझे ते भोक एकसारखे चाटू लागली होती. ते चाटत असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हाताने हलवण्यास सुरवात केली होती. भोक चाटत असताना तिची नजर माझ्याकडे होती. तिला ते आवडत असल्याचे ती दाखवत होती. माझा सोटा हलवून हलवून खूप मोठा केला होता.

मग ती आली माझ्या सोट्याकडे. तिने बघता बघता त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला चालू केले. पहिल्याच दणक्यात तिने त्याला पूर्णपणे तिचं तोंडात घेतले. अगदी तिच्या घशा पर्यंत माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला होता. अनुभवी होती ना ती. त्यामुळे तिला माहित होते कि सोटा कसा तोंडात घेतात ते. ती वेड्या सारखे त्याच्यावर तुटून पडली होती.

तिने माझ्या सोट्याचा शेंड्याला तिच्या जिभेने जेव्हा चुकककारायला चालू केले तेव्हा एक कळ माझ्या मस्तकात गेल्या सारखे मला वाटले. माझा सोटा प्रचंड मोठा झाला. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. मला आता कधी एकदा तिच्या योनिचा उपभोग घेतो असे झाले होते. अखेरीस खूप वेळ चोकून झाले आणि ती बाजूला झाली. तिने तिची योनी माझ्या सोट्यावर ठेवली आणि ती हळू हळू त्यावर बसू लागली.

अलगदपणे तिच्या योनीत तिने माझा सोटा कोंबून घेतला. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा आत जाताच तिने त्यावर वर खाली करत बसायला सुरवात केली. माझा सोटा तिच्या योनीत आत बाहेर येऊ लागला. मी वेडा झालो. मी माझी कंबर खालून उचलून तिच्या योनीला जमेल तसे ठोकून काढू लागलो.काच काच करत तिची योनी मी खूप वेळ ठोकून काढली आणि अखेरीस मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकरे त्या दिवशी मी त्या मॉल मध्ये एका मदमस्त आयटम ला ठोकून काढला. आज पण मी नियमितपणे तिच्याकडे जातो आणि तिला ठोक ठोक ठोकून काढतो. तिचे घर नेमके माझ्या घरा जवळच असल्याचे मला नंतर दोन ते तीन भेटी नंतर समजले. मग काय. तिथून पुढे माझ्या हॉटेल चा खर्च सगळं वाचला. मी तिच्या घरीच नियमितपणे जाऊ लागलो. हॉटेल चा खर्च वाचल्याने माझे तिच्याकडे येणे जाणे खूपच वाढले. मी नियमित येत असल्याने तिने पण मला डिस्काउंट देण्यास चालूं केले होते आणि त्यामुळे तर मी तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहजे तितक्या वेळा उपभोगू शकत आहे.