कामदेव आहे माझा बॉयफ्रेंड

माझे नाव सुरेखा मी बारावीत गेल्यापासून माझी आणि सुरेशची मैत्री झाली आणि मैत्रीचे रूपांतर शरीर मिलनात झाले. सुरेश माझा बॉयफ्रेंड होता. त्याने बऱ्याचदा माझ्याशी संभोग केला होता, तो कामवासना भागविण्यात इतका माहीर होता कि प्रणय क्रीडा सुरु झाली कि पूर्ण तृप्त करूनच शांत व्हायचा. पण एकदा माझ्या जवळच्या मैत्रिणीने म्हणजे मनीषाने माझ्याकडे एक इच्छा व्यक्त केली.

ती म्हणाली मला तुझ्या बॉयफ्रेंडशी एकदा संभोग करण्याची संधी दे, आणि मीही तिला माझ्या बॉयफ्रेंडशी म्हणजे सुरेशशी एकदा संभोग करण्याची परवानगी दिली. आणि एकदा तिने सुरेशशी संभोग केला ती त्यासाठी आणखीनच आतुर झाली. तिला संभोग सारखा सारखा हवा हवासा वाटू लागला.

ती मैत्रीण अनेकांशी संभोग करू लागली जणू तिला चटकच लागली होती. पण मी सुरेश शिवाय इतर कुणाचा विचार देखील केला नव्हता. सुरेश मला नेहमी भेटत होता. केंव्हाही आम्ही प्रणय क्रीडा करायला गेलोत कि आमचा प्रणय खूप रंगत असत. माझ्यावर तो मनापासून प्रेम करत होता. त्याच्या स्तंभन शक्तीबद्दल मला खूप आश्चर्य वाटत होते…

तो कितीतरी वेळ योनी रगडत होता एवढ्यात माझे दोन वेळा पाणी पडायचे. मी त्याला म्हणायची सुरेश तू खरंच कामदेवच आहेस.. “हि कला तुझ्यात कशी काय आहे रे… कुठून केलीस हि कला आत्मसाद?” एक दिवस दोन वेळा पाणी सोडल्यावर मी त्याला विचारले.

माझ्या या प्रश्नाने तो हसला.. दीर्घ सुस्कारा सोडून तो म्हणाला, ‘सुरेखा ती एक खूप मजेदार गोष्ट आहे तुला सांगितले तर तू रागावशील’.

‘वेडा आहेस का… ? मी कशाला रागावू तुझ्यावर.. आणि या वयात असल्या गोष्टी होतातच यामुळे मी समजून घेईन. प्लिज सांग ना रे… मला ऐकायला आवडेल.. मी नाही रागवणार.. तू सांग’ मी उतावळे होऊन विचारू लागले.

तसे सुरेशने आपली कहाणी सांगायला सुरुवात केली. “सुरेखा… मी पहिल्यापासून चंचल स्वभावाचा होतो.. जेंव्हा तुझी आणि माझी भेट व्हायला नव्हती तेंव्हा मी काका-काकांकडे राहायला होतो. तिथूनच कॉलेज करत होतो.

माझी काकी अतिशय सुंदर देखणी आहे वयाची पस्तिशी होऊन देखील तिचे शरीर खूपच आकर्षक आणि माधक होते. तिचे नितंब देखील खूपच उठावदार होते. काका मात्र तिच्यापेक्षा थोडे वयस्क होते. त्यांच्या वयात नऊ वर्षाचा फरक होता. आणि ते फारच प्रौढ वाटत होते. जेंव्हा ते घरी नसायचे तेंव्हा मी काकीच्या माधक देहाकडे मी सारखे पाहायचो.

ती जेंव्हा बाथरूमला जायची तेंव्हा मी हळूच बाथरूमच्या फटीतून तिला पाहायचो. मी तिचा माधक देह उघडा पाहण्यास उतावळाच झालो होतो. जेंव्हा जेंव्हा ती अंघोळीसाठी जायची तेंव्हा मी नेहमी तिला न्याहाळत होतो. आणि तिचा नग्न देह पहिला कि माझ्या अंगात कामवासनेची आग पेटत होती. काकीचे पुष्ट मोठाले उरोज, भरदार गोऱ्या मांड्या, माधक डेरेदार नितंब पाहून माझ्या अंगात सुखसंवेदना निर्माण होत होत्या.

आणि तिची केसविरहित मांसल योनी पाहून मी खुपच बेभान होत होतो. ते पाहता पाहता मी बाहेरूनच माझे हलवत होतो. एक दिवस जे होऊ नये तेच झाले. काकांनी मला काकीला चोरून बघत हस्तमैथुन करताना पाहिले ते इतके चिडले कि त्यांनी मला मारले देखील. खूप मोठा आक्रोश केला त्यांनी. त्यांनी मला माझ्या घरी निघून जाण्यास सांगितले.

पण काकी नंतर अंघोळ करून बाहेर आल्यावर तिने काकांची समजूत घातली, खूप समजावून सांगितल्यावर त्यांनी मला राहण्याची संधी दिली. पण बरेच दिवस काकांचा माझ्यावरचा राग काही कमी झाला नव्हता. पण एवढे होऊन देखील काकीबद्दलचे आकर्षण माझ्या मनात आणखीनच वाढले. काही दिवस लाजिरवाणे वाटत होते पण हळू हळू विसरून गेलो.

थोडे दिवस गेल्यावर मी काकांना दुकानात जाऊन मदत करू लागलो. जेंव्हा काकीला समजले होते कि मी तिला चोरून पाहतो आहे तेंव्हापासून ती माझ्याकडे अतिशय प्रेमाने आणि लाडी गोडीने वागू लागली होती हे माझ्या लक्षात आले होते. जेंव्हा काका घरी नसायचे तेंव्हा ती माझ्याकडे त्या नजरेने पाहायची. कधी कधी माझ्या प्यांटकडे पाहताना मी पहिले होते.

एकदा मी काकांना डबा घेऊन जाण्यासाठी आलो तेंव्हा काकीने मला थोडा वेळ थांबायला सांगितले. “अरे सुरेश… आता कुठे अकरा वाजले आहेत अजून थोडा वेळ थांब आणि बारा साडेबाराला डबा घेऊन जा… बस तोवर” असे म्हणत ती आत गेली.

आणि थोड्याच वेळात जेंव्हा ती बाहेर आली तेंव्हा माझे मन रोमांचित झाले, आश्चर्याचा धक्काच बसला…. अंगातले रक्त सळसळू लागले… श्वास थांबल्या सारखे वाटू लागले… कारण समोर चौकटीत काकी पूर्ण नग्न उभी होती. तिच्या अंगावर एकही वस्त्र नव्हते.

‘हाय…. किती माधक आणि सुरेख देह होता तिचा…. मोठे मोठे मांसल उरोज कमालीचे आकर्षक दिसत होते… कंबर देखील मस्त दिसत होती… या वयात देखील काकीला पोट नव्हते… मोठे विशाल नितंब पाहून माझा लवडा जागेवरच ताठला. तिच्या भरीव गोऱ्या मांड्या मला खुणावत होत्या.

मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. ‘काय सुरेश काय पाहतो आहेस… कशी दिसतो आहे ते सांगितले नाहीस मला..” तिने हसत विचारले. ‘अ…. ‘ मी भानावर येऊन म्हंटले ‘खूप सुंदर काकी… तरुण विना लग्नाची मुलगीला देखील लाजवेल असा देह माधक आहे तुमचा..” मी आवंढा गिळत तिला म्हणालो.

तिला पाहून माझ्या प्यांटमध्ये बांबू उभा झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. काकी माझ्याजवळ आली तिने माझ्या मांडीवर हात ठेवला, माझ्या फुगीर झालेल्या प्यांटवर तिने हात ठेवून ती म्हणाली “वा रे वा तुझा बांबू बघ कसा कडक झालाय… मी नग्न तुझ्या समोर उभा आहे .. तू ही काढ ना तुझे कपडे…” मला माझ्या डोळ्यावर विस्वास बसत नव्हता.

काकीला मी नेहमी चोरून चोरून पाहत होतो ती काकी माझ्या समोर उभा होती तेही नग्न अवस्थेत. ती मला भोगायला मिळणार यावर माझा विस्वास बसत नव्हता. अगदी लगबगीने मी माझे सर्व कपडे काढून बाजूला केले. तसे माझे लिंग अगदी कडक बांबू प्रमाणे तिच्या समोर उभे राहिले व ते उड्या मारू लागले होते. ते पाहून काकीने माझे लिंग चटकन हातात धरले. तिच्या हाताचा स्पर्श मला खूपच सुखद वाटला.

काकी माझे लिंग मागे पुढे करत हलवू लागली. “बाकी तुझे लिंग तसे मोठे आहे … मस्त कडक झाले आहे… मला आवडले” ती माझ्या लिंगाला कुरवाळत म्हणाली. तसे लगेच तिने माझे लिंग आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखु लागली. तिच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझ्या अंगात आनंदाच्या लहरी दौडू लागल्या. मी मागे पुढे करत माझे लिंग चोखु लागली.

मी तिचे टंच उरोज हाताने कुरवाळू लागलो. तिची बोन्डे चिमटीत धरून चोळू लागलो. थोड्याच वेळात ती आपले डेरेदार नितंब हलवत समोरच्या बेडवर जाऊन उताणी झोपली आणि आपल्या मांड्या तिने फाकवल्या. तिच्या मांड्या फाकव्ल्यामुळे तिच्या योनीचे स्पष्ट दर्शन मला झाले होते. हे दृश्य मी पहिल्यांदाच पाहत होतो त्यामुळे माझा बांबू आणखीनच उड्या मारू लागला.

“ये रे… माझ्या या पिंजऱ्यात तुझा पोपट घाल.. तुझे काका केंव्हा तरीच त्यांचा पोपट घालतात..” ती आपल्या योनीवर हात कुरवाळत मला म्हणाली. मी तिच्या योनीत घालायला पुढे सरसावलो. एवढ्यात ती म्हणाली “अरे थांब… मी कसा तुझा बांबू  चोखला तशी माझीही चोख ना” ती हसत आपले स्तन कुस्करत म्हणाली.

मी लगेच खाली वाकून तिची योनी चाटू लागलो. “आह्ह…. मस्त….. उफ….. उस्स्स्स.. खूप छान वाटते आहे.” ती उसासे भरत होती. जसे कुत्रा कुत्रीची चाटतो तसे मी तीची योनी चाटत होतो. काकी मनसोक्त माझ्या जिभेचा स्पर्श अनुभवत होती. एवढ्यात तीने मला बस करायला सांगितले. आणि उठून मला तिने आपल्या योनीत लिंग घालायला सांगितले.

तिच्या योनीत मी फसकन माझे लिंग सारले अगदी बुळबुळीत योनीत माझे लिंग सर्र्र्रकन आत शिरले. माझे लिंग तिच्या योनीत पार खोलवर गेले. माझे लिंग पूर्ण तिच्या योनीत शिरले होते. मागे पुढे करत मी दणादण दणके देऊ लागलो. काकी आपल्या मांड्या फाकवत आणखीनच माझे लिंग आपल्या योनीत घालून घेत होती.

तिला झवायला मला खूप मज्जा येत होती. काकीही कामसुखाला आसुसली होती. काही वेळाने बाहेर काढून तिचे उरोज चोखत होतो. यामुळे आणखी पुढे ठोकायला मला वेळ मिळत असे. थोडा वेळ उरोज चोखत आणि थोडा वेळ खालून लवडा आत सारत तिला झवत होतो. “आह्ह…. तुझा हा बांबू खरच कामाचा आहे हां…  काय मनसोक्त झवतोस तू… वाह्ह.. मस्त वाटत आहे.. कितीतरी दिवसांनी माझी तहान भागल्या सारखे वाटत आहे..” काकी माझे खालून सुख भोगत म्हणाली.

आणि एवढ्यात माझे पाणी पडले. काकीने मला घट्ट आवळले आणि म्हणाली “आता… इथून पुढे मला रोजच असे सुख द्यायचे बघ…” ती आवेशाने म्हणाली. त्यानंतर जवळ जवळ दोन वर्षे मी काकीला झवले.

खरेतर काकी मुळेच मला हे सर्व ज्ञान प्राप्त झाले होते. अशी हि सारी कहाणी सुरेखाला सांगून सुरेश परत कधी भेटायचे ते ठरवून गेला.